Tänk efter före!

Det är ganska dyrt och tidskrävande att hålla sig med katt. Har du tid, plats, råd och kunskap? En frisk, välskött katt kan bli 15 år, ibland äldre. Vill du binda dig för så lång tid framöver? Är du en seriös kattvän som tar ansvar för din katt för så lång tid? Eller släpper du bara ut den, och så får den klara sig bäst den kan?

Lösspringande katter passar inte i trappuppgångar, på barnens lekplatser, parkeringsdäck, i tätbebyggda bostadsområden eller farliga genomfartsvägar med tät trafik. Katterna blir vilsna och far mycket illa. En katt i tätbebyggt område skall ABSOLUT vara innekatt. Med "innekatt" menas att man skaffar en sele och ett koppel och går en promenad med katten varje dag så den får leka litet ute och få frisk luft.

Dessutom bör hemmet göras så kattvänligt som möjligt. Skaffa en plastlåda med kattsand där katten kan göra sina behov, och håll rent i lådan, d.v.s. tag bort avföring och urin varje dag. Töm lådan helt med jämna mellanrum och skura den med något rengöringsmedel. Din katt behöver även leksaker och en klösbräda. Katten skall behandlas som en familjemedlem och få bästa omvårdnad och kamratskap så att den kan känna förtroende för "sina" människor.

Små barn är INTE lämpliga som kattvårdare. Katter är i regel utåtriktade och påhittiga, och det är därför ägarens ansvar att skapa förutsättningar för kattens trivsel inomhus. En av de allra viktigaste förutsättningarna är att katten kastreras vid könsmogen ålder - 6-7 månader. Kastrering bör inte ske före angiven tidpunkt. Åldern uppåt spelar ingen roll. Tala med din veterinär om du är osäker. Det gäller honor såväl som hanar. Det är omöjligt att hålla okastrerade katter som innekatter.

Ett alternativ är p-piller till hona, men kastrering är att föredra. Könsmogna katter (ibland även honkatter) markerar in sitt revir med illaluktande urin både ute och inne, men vid kastrering försvinner lukten. En katt som löper tar även varje tillfälle i akt att rymma.

En okastrerad honkatt kan få 3-4 kullar per år. Vad gör du med alla dessa kattungar? Avlivning är en dålig lösning, och bra hem är svåra att hitta. Hankatten kan ställa till med hundratals kattungar per år!