Medlemsavgifter

Alla medlemmar: 

100 kr

Familj (2 vuxna + barn u 20 år)

 200 kr

Plusgiro: 440 38 98-2

Swish: 123 629 89 39

 

Glöm inte att skriva avsändare och medlemsnummer, märk med medlemsavgift för år 20XX.

Betala gärna i nov-dec för nästa år.

Glöm inte heller att anmäla ny adress när du flyttar.

Skicka mail med den nya adressen till: info@jamtkatten.se