Välkommen

 till 

Jämtkatten!

Vi driver nu även Kattpensionat

a

För hjälp med minnessidor hänvisas under 

tiden 24/5 - 31/8 direkt till begravningsbyrå.

Vi önskar alla en glad och trevlig sommar!

a