Bli medlem  

Medlemsavgifter  

Alla medlemmar: 100 kr  
Familj (2 vuxna + barn u. 20 år)  200 kr    
     
Plusgiro   440 38 98-2    
Swish 123 629 89 39    
     

Glöm inte att skriva avsändare och medlemsnummer om du har, märk med medlemsavgift för år 20XX 
u
Betala gärna i nov–dec för nästa år. (Lättare att redovisa då)
u
Glöm heller inte att anmäla ny adress när du flyttar. Skicka mail med den nya adressen till:    info@jamtkatten.se