Medlemsavgifter

 

Alla medlemmar:                              100 kr

Familj (2 vuxna + barn u. 20 år)       200 kr

 

Plusgiro: 440 38 98-2

Swish: 123 629 89 39

 

Glöm inte att skriva avsändare och medlemsnummer, märk med medlemsavgift för år ….

Betala gärna i nov–dec för nästa år.

 
Glöm heller inte att anmäla ny adress när du flyttar.

Skicka mail med den nya adressen till:    info@jamtkatten.se