Katt vänster mall_top Katt hoger
mall_left

090917

Saknar ingen oss?

Svart/vit liten honkatt upphittad vid Muråsen, Strömsund.

Grå/vit ungkatt som vistas vid Rådhusgatan/Fältjägargränd, Östersund.

Ring 063-10 03 07.

mall_right
Katt vänster mall_bottom Katt hoger