Katt vänster mall_top Katt hoger
mall_left

090225

Katter på drift!

Röd katthona i Östbacke Nälden. Mörkgrå i Nyby Lit. Båda har gått ute en längre tid.

Brunspräcklig katt som vistas på soptippen i Gräfsåsen, samt en brunsvart i nedre Torvalla.

Ring 063-850 33.

mall_right
Katt vänster mall_bottom Katt hoger