Katt vänster mall_top Katt hoger
mall_left

08-04-02

Stavre med omnejd!

Helgrå katt upphittad utanför Stavre.
Den har gått sedan hösten 2007.
Ring 070-642 78 75.

Vem äger katterna?

Liten brunspräcklig i Torvalla.

Vit/svart långhårig i Husås;
har gått ute en längre tid.
Ring 063-850 33.

mall_right
Katt vänster mall_bottom Katt hoger