Katt vänster mall_top Katt hoger
mall_left

08-02-06

Efterlyser ägare!

Till röd/vit långhårskatt med yvig svans, går i Litstrakten.

Ring 063-12 06 12.

Vi behöver hjälp

med tillfälliga och permanenta hem till övergivna katter. KRIS!

mall_right
Katt vänster mall_bottom Katt hoger